Camtasia Studio 9.1.1.2546

Camtasia Studio 9.1.1.2546

TechSmith Corporation – 40,9MB – Shareware –
ra khỏi 62 phiếu
5 Stars User Rating
Camtasia Studio là giải pháp hoàn chỉnh chuyên nghiệp để ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ màn hình chất lượng cao video trên Web, đĩa CD-ROM và người chơi phương tiện truyền thông di động, bao gồm cả iPod.

Dễ dàng ghi lại màn hình của bạn, PowerPoint, nhiều âm thanh, và webcam video để tạo ra hấp dẫn đào tạo video, screencasts, và trình bày mà không bao giờ rời khỏi bàn của bạn. Với sức mạnh của video Camtasia Studio tương tác, bạn có thể cung cấp chất lượng cao nội dung bất cứ lúc nào, ngay cả đối tượng xa nhất của bạn.

Camtasia Studio 6 sẽ cắt giảm thời gian chỉnh sửa của bạn, cung cấp kiểm soát hơn chỉnh sửa, và làm cho bạn trông tuyệt vời với chất lượng HD video.

Tổng quan

Camtasia Studio là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi TechSmith Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.393 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Camtasia Studio là 9.1.1.2546, phát hành vào ngày 14/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Camtasia Studio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 40,9MB.

Người sử dụng của Camtasia Studio đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Camtasia Studio!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.393 UpdateStar có Camtasia Studio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
TechSmith Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại